Oiva raportti

Oiva-hymiöt

Oiva on elintarviketurvallisuusviraston, Eviran, ylläpitämä järjestelmä, joka raportoi kuluttajalle elintarviketurvallisuudesta ravitsemusalan yrityksissä.
Oiva kertoo kuluttajille yrityksen elintarvikehygieniasta ja tuoteturvallisuudesta.

Oivan avulla pyritään lisäämään elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta sekä lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä ja tuomaan tarkastustulokset kuluttajan nähtäville.
Oiva on luotu kuluttajia varten; edistetään tiedonkulkua ja rohkaistaan yrityksiä tarjoamaan hymyilevän Oivan arvoista palvelua.

Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Tulokset ovat Oiva-raportteja, joissa yrityksen toimintaa arvioidaan hymiöiden avulla.
Hymyilevä Oiva on iloinen ja positiivinen merkki niin asiakkaalle kuin yritykselle.

Ylpeänä esittelemme oman Oivamme:
Oiva Rawa International Ltd Oy 05.09.2017
Rawan Oiva-hymiö